Baza wiedzy

Liczba znalezionych artykułów: 26

 

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Właściciel pojazdu, w celu czasowego wycofania pojazdu z ruchu, składa wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.

Kategoria
pojazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dodatkowa tablica rejestracyjna wydawana dla pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli

Właściciel pojazdu, w celu wydania dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczania bagażnika, składa wniosek o wydanie dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej.

Kategoria
pojazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Nadanie cech identyfikacyjnych na nadwoziu i podwoziu (ramie) oraz wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

Właściciel pojazdu, w celu nadania cechy identyfikacyjnej oraz wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej, składa wniosek o nadanie cechy identyfikacyjnej oraz wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.

Kategoria
pojazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. Powtórna rejestracja pojazdu odzyskanego po kradzieży

Powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy jest wymogiem ustawowym. Osoby zainteresowane załatwieniem sprawy muszą zgłosić się do Oddziału Czasowej Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i 30/32 (po uprzednim umówieniu wizyty) wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Kategoria
pojazdy sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Przerejestrowanie pojazdu (zmiana właściciela)

Przerejestrowanie (zmiana właściciela) pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP jest wymogiem ustawowym. Osoby zainteresowane załatwieniem sprawy muszą zgłosić się do Oddziału Czasowej Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i 30/32 (po uprzednim umówieniu wizyty) wraz z kompletem wymaganych dokumentów i tablicami rejestracyjnymi.

Kategoria
pojazdy sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela

Rejestracja czasowa dokonywana jest na wniosek właściciela pojazdu w celu umożliwienia:

  • wywozu pojazdu za granicę
  • przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP
  • przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.

Kategoria
pojazdy sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Rejestracja pojazdów nowych

Rejestracja nowego pojazdu jest wymogiem ustawowym. Osoby zainteresowane załatwieniem sprawy muszą zgłosić się do Oddziału Czasowej Rejestracji  Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i 30/32 (po uprzednim umówieniu wizyty) wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Kategoria
pojazdy sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Rejestracja pojazdów zabytkowych

Rejestracja dotyczy pojazdu, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów. Właściciel pojazdu, w celu rejestracji pojazdu zabytkowego, składa wniosek o rejestrację pojazdu.

Kategoria
pojazdy sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Rejestracja pojazdu marki SAM

Procedura dotyczy pojazdu zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej.

Właściciel pojazdu, w celu rejestracji pojazdu marki „SAM”, składa wniosek o rejestrację pojazdu marki „SAM”.

Kategoria
pojazdy sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy jest wymogiem ustawowym. Osoby zainteresowane załatwieniem sprawy muszą zgłosić się do Oddziału Czasowej Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a i 30/32 (po uprzednim umówieniu wizyty) wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Kategoria
pojazdy sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wtórnik dokumentów komunikacyjnych

Organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, znaków legalizacyjnych.

Kategoria
pojazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów

Podmiot uprawniony, w celu profesjonalnej rejestracji pojazdów, składa wniosek o profesjonalną rejestrację pojazdów.

Kategoria
pojazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję

Właściciel pojazdu, w celu odbioru zatrzymanego fizycznie lub elektronicznie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) składa wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)

Kategoria
pojazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydanie uwierzytelnionej kserokopii dokumentów dotyczących rejestracji pojazdu

Właściciel pojazdu, w celu wydania uwierzytelnionych kserokopii dokumentów dotyczących rejestracji pojazdu, składa wniosek o wydanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentów dotyczących rejestracji pojazdu.

Kategoria
pojazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydanie uwierzytelnionej kserokopii zatrzymanego przez Policję dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)

Właściciel pojazdu, w celu  uzyskania kserokopii  dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), składa wniosek o wydanie uwierzytelnionej kserokopii zatrzymanego przez Policję dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego).

Kategoria
pojazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydawanie zaświadczeń w sprawach z zakresu rejestracji pojazdów

Właściciel pojazdu, w celu wydania zaświadczenia w sprawach z zakresu rejestracji pojazdów, składa wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach z zakresu rejestracji pojazdów.

Kategoria
pojazdy sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na następne badanie techniczne

Właściciel pojazdu, w celu wymiany dowodu rejestracyjnego z powodu braku rubryki na wpisanie terminu następnego badania technicznego, składa wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego.

Kategoria
pojazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wymiana pozwolenia czasowego lub dotychczasowego dowodu rejestracyjnego na dowód rejestracyjny

Każdy właściciel (współwłaściciel) pojazdu zarejestrowanego czasowo jest obowiązany odebrać decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny (dokonać wymiany pozwolenia czasowego lub dotychczasowego dowodu rejestracyjnego na dowód rejestracyjny) w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o rejestrację pojazdu. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu. Po upływie terminu czasowej rejestracji tablice rejestracyjne zwraca się do organu, który je wydał.

Kategoria
pojazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wymiana tablic rejestracyjnych (zagubienie, utrata, zniszczenie, kradzież), wtórnik tablicy/tablic rejestracyjnych

Właściciel pojazdu jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia utraty albo zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych, złożyć do organu rejestrującego wniosek o wydanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych.

Kategoria
pojazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wyrejestrowanie pojazdu

Na wniosek właściciela, pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji.

Kategoria
pojazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zastaw rejestrowy

Na wniosek właściciela, w razie ustanowienia na pojeździe mechanicznym zastawu rejestrowego, organ rejestrujący dokonuje adnotacji w rubryce „adnotacje urzędowe” dowodu rejestracyjnego pojazdu, o treści „Na pojeździe ustanowiony jest zastaw rejestrowy na rzecz….”.

Kategoria
pojazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem

W przypadku dokonania montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem właściciel składa zawiadomienie.

Kategoria
pojazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zawiadomić Prezydenta Miasta Łodzi o zbyciu pojazdu w terminie nieprzekraczającym 30 dni. W przypadku współwłasności pojazdu dla skuteczności zawiadomienia o zbyciu pojazdu wystarczającym jest zawiadomienie przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu. Do zawiadomienia należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego fakt przeniesienia prawa własności. W przypadku niezawiadomienia w terminie, właściciel podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

Kategoria
pojazdy sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zgłoszenie szkody w pojeździe, szkody na osobie lub szkody w mieniu (innym niż pojazd)

W przypadku uszkodzenia pojazdu lub innego mienia albo doznania uszczerbku na zdrowiu na skutek stanu dróg za które odpowiada ZDiT, może przysługiwać odszkodowanie. Procedura dotyczy sposobu zgłaszania szkód. Zgłoszenia należy dokonywać elektronicznie za pośrednictwem formularza elektronicznego – link dostępny na stronie Zarządu. O wysokości odszkodowania decyduje Ubezpieczyciel.

Kategoria
pojazdy drogi
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Zespół Utrzymania i Likwidacji Szkód
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. Zawiadomieniu podlegają np. zmiany rodzaju pojazdu, adresu, nazwiska, danych pojazdu, wpisania do dowodu rejestracyjnego adnotacji HAK, VAT, TAXI, L.

Kategoria
pojazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zmiana podwozia lub ramy w pojeździe

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym wynikającej z wymiany podwozia lub ramy.

Kategoria
pojazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna
Wyników na stronie:

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;