Baza wiedzy

Liczba znalezionych artykułów: 29

 

Dokonywanie wpisu oraz zmian wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru...

Kategoria
działalność gospodarcza gospodarka odpadami
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Gospodarki Komunalnej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to środki publiczne przeznaczone na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego...

Kategoria
praca działalność gospodarcza wsparcie społeczne pomoc finansowa
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Obsługa przedsiębiorcy, inwestora, startupu

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców, start upów i inwestorów oraz utrzymywanie pozytywnych relacji biznesowych zachęcających do rozwoju gospodarczego w Łodzi i regionie. Udzielenie...

Kategoria
działalność gospodarcza
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Organizacja giełdy pracy dla pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi może zorganizować giełdę pracy na wniosek pracodawcy lub zaproponować pracodawcy zorganizowanie giełdy pracy w sytuacji gdy poszukuje pracowników na wiele stanowisk...

Kategoria
praca działalność gospodarcza wsparcie społeczne bezrobotni sprawy elektroniczne
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Organizacja prac interwencyjnych przez pracodawcę

Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem prac interwencyjnych na terenie Miasta Łodzi powinien złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wniosek na aktualnym druku Urzędu. W związku z określonym...

Kategoria
praca działalność gospodarcza bezrobotni
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Organizacja stażu przez pracodawcę

Organizator ubiegający się o zorganizowanie stażu składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi wniosek na aktualnym druku Urzędu wraz ze wskazanym we wniosku załącznikiem – zgłoszeniem wolnego...

Kategoria
praca działalność gospodarcza bezrobotni
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę wpisu, wpis informacji o zawieszeniu bądź wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – cudzoziemcy

Przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę wpisu, wpis informacji o zawieszeniu bądź wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji...

Kategoria
działalność gospodarcza cudzoziemcy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie działalności gospodarczej w CEIDG - obywatele RP

Składanie wniosków przez osoby zamierzające otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą lub przedsiębiorców chcących dokonać: zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kategoria
działalność gospodarcza
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Przyznanie osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Osoba zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej powinna złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek oraz przedstawić...

Kategoria
praca działalność gospodarcza wsparcie społeczne bezrobotni
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi dokonuje wpisu do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy złożonych elektronicznie poprzez portal praca.gov.pl. Oświadczenia powinny być opatrzone kwalifikowanym...

Kategoria
praca działalność gospodarcza wsparcie społeczne cudzoziemcy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Wydział Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Rejestracja partnera Programu Młodzi w Łodzi w serwisie www.mlodziwlodzi.pl

Na stronie www.mlodziwlodzi.pl należy kliknąć link:  „Logowanie”, następnie „Zarejestruj się” i dalej wybrać okno „Partner”. W zakładce „Zarejestruj się”...

Kategoria
działalność gospodarcza uczelnie i studenci
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Udzielanie i wydawanie informacji o przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej

Przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczenia (wypisu) z ewidencji działalności gospodarczej – dotyczy przedsiębiorców którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej...

Kategoria
działalność gospodarcza sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Umieszczanie reklam na obiektach komunalnych na obszarze Miasta Łodzi

Złożenie wniosku o umieszczenie reklamy na elewacji budynku wraz z dołączonym projektem plastycznym. Uzyskanie pozytywnej opinii Biura Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi. Zgłoszenie w/w prac...

Kategoria
działalność gospodarcza ład przestrzenny
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich, Wydział Lokali Użytkowych
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wsparcie dla przedsiębiorcy na zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem dofinansowania za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia składa do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wniosek na aktualnym druku Urzędu. Wnioski  przyjmowane...

Kategoria
praca działalność gospodarcza bezrobotni
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wsparcie dla przedsiębiorcy w postaci refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Podmiot ubiegający się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego / skierowanego opiekuna[ki] składa wniosek na aktualnym druku w powiatowym...

Kategoria
praca działalność gospodarcza
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydawanie informacji starosty nt. możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi

W celu otrzymania informacji starosty należy: Zgłosić ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na główne...

Kategoria
praca działalność gospodarcza wsparcie społeczne bezrobotni sprawy elektroniczne cudzoziemcy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Wydział Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydawanie opinii dotyczących nośników reklamowych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

Biuro Architekta Miasta wydaje opinię o zgodności planowanego nośnika reklamowego z zapisami Regulaminu Parku Kulturowego na podstawie złożonego wniosku wraz z wskazanymi załącznikami. Wniosek należy...

Kategoria
działalność gospodarcza ład przestrzenny
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Architekta Miasta
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydawanie opinii dotyczących ogródków gastronomicznych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

Biuro Architekta Miasta wydaje opinię o zgodności planowanego ogródka gastronomicznego z zapisami Regulaminu Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej na podstawie złożonego wniosku wraz z wskazanymi...

Kategoria
działalność gospodarcza ład przestrzenny
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Architekta Miasta
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydawanie opinii dotyczących stoisk ekspozycyjno-handlowych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

Biuro Architekta Miasta wydaje opinię o zgodności planowanego stoiska ekspozycyjno-handlowego z zapisami Regulaminu Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej na podstawie złożonego wniosku wraz z wskazanymi...

Kategoria
działalność gospodarcza ład przestrzenny
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Architekta Miasta
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wynajem powierzchni handlowej w trakcie trwania kiermaszy towarzyszących wystawom organizowanych w obiektach ogrodu botanicznego i palmiarni

Zgłoszenie przez zainteresowane podmioty woli wynajmu powierzchni handlowej w trakcie trwania kiermaszy towarzyszących wystawom organizowanych w obiektach ogrodu botanicznego i palmiarni z podaniem...

Kategoria
działalność gospodarcza zieleń
Jednostka
Zarząd Zieleni Miejskiej, Ogród Botaniczny
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zamieszczenie informacji w serwisie Startupy w Łodzi (www.startupy.lodz.pl)

Przesłanie przez organizatora notatki prasowej z grafiką na adres: boi@uml.lodz.pl. Bezpłatne zamieszczanie wydarzeń o charakterze biznesowym, kulturalnym oraz społecznym na stronie serwisu www.startupy.lodz.pl...

Kategoria
działalność gospodarcza
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zasady rozpatrywania wniosków w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg publicznych oraz w sprawie dzierżawy dróg wewnętrznych przed łódzkimi cmentarzami pod handel kwiatami i zniczami

Drogi publiczne Przyznawanie miejsc handlowych przed cmentarzami następuje na podstawie przygotowanych przed Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT) map, na których zostały wyznaczone, odpowiednio...

Kategoria
drogi działalność gospodarcza dzierżawy
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Zezwoleń
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zgłaszanie udziału w wizytach w łódzkich firmach

Poznaj łódzkich Pracodawców to przeznaczony dla studentów łódzkich uczelni cykl wizyt w łódzkich firmach - Dni Otwartych, podczas których studenci mogą zobaczyć...

Kategoria
działalność gospodarcza uczelnie i studenci
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zgłoszenie do konkursu „Mam Pomysł na Startup”

Zapoznanie się z regulaminem konkursu i wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://startupy.lodz.pl/ ...

Kategoria
działalność gospodarcza sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zmiana lub rozszerzenie działalności gospodarczej prowadzonej w lokalu użytkowym

Rozszerzenie działalności gospodarczej prowadzonej przez najemcę w lokalu użytkowym. Zmiana działalności gospodarczej prowadzonej przez najemcę lokalu użytkowego. ...

Kategoria
działalność gospodarcza lokale użytkowe
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich, Wydział Lokali Użytkowych
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programów pomocowych / uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Łodzi (programy pomoc de minimis)

Ze zwolnienia można skorzystać na podstawie jednego z następujących programów pomocowych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Program pomocy de minimis na prace konserwatorskie, restauratorskie...

Kategoria
działalność gospodarcza opłaty i podatki od nieruchomości
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Finansowy
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programów pomocowych / uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Łodzi (programy pomocy regionalnej)

Usługa ma na celu wspieranie inwestycji początkowych i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy poprzez stosowanie preferencji podatkowych w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości. Beneficjentami...

Kategoria
działalność gospodarcza opłaty i podatki od nieruchomości
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Finansowy
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zwrot nadpłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Miasta Łodzi, w związku z wygaśnięciem użytkowania wieczystego

Z dniem, w którym nastąpiło wygaśnięcie użytkowania wieczystego (zbycie prawa użytkowania wieczystego na własność w formie aktu notarialnego, rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego oraz decyzja...

Kategoria
działalność gospodarcza opłaty i podatki od nieruchomości
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zwrot pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy

Pracodawca ubiegający się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej składa odpowiedni wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi właściwym ze względu miejsce zarejestrowania...

Kategoria
praca niepełnosprawni działalność gospodarcza bezrobotni
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna
Wyników na stronie:

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;