Informacje

Nowe procedury w Bazie Wiedzy

11.06.2024

W Bazie Wiedzy udostępniono nowe procedury więcej...

Zakaz koszenia trawników

20.05.2024

W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi wprowadza się zakaz koszenia trawników do dnia 27 maja 2024 roku. więcej...

Nowa procedura w Bazie Wiedzy

15.05.2024

W Bazie Wiedzy udostępniono nową procedurę więcej...

Przerwa w pracy systemów informatycznych!

25.04.2024

W dniach 26.04.2024 r. - 06.05.2024 r. nastąpi przerwa w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Zbywania  i Nabywania Nieruchomości, Wydział Dysponowania Mieniem, Wydział Księgowości oraz Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. więcej...

Zmiana zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego

23.01.2024

Z uwagi na zmianę zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, nastąpił podział procedury w tym zakresie. więcej...

Nowa procedura w Bazie Wiedzy

15.01.2024

W Bazie Wiedzy udostępniono nową procedurę więcej...

Nowe procedury w Bazie Wiedzy

08.12.2023

W Bazie Wiedzy udostępniono nowe procedury więcej...

Zakaz koszenia trawników

14.07.2023

W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi zakaz koszenia trawników został przedłużony do 21 lipca 2023 roku. więcej...

Zmiany w obsłudze dowodów osobistych i meldunków

05.07.2023

Uruchomione zostaje nowe miejsce obsługi więcej...

Nowa procedura w Bazie Wiedzy

15.02.2023

W Bazie Wiedzy została udostępniona nowa procedura więcej...

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;