Informacje

Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta Łodzi

30.09.2021

W związku z wprowadzonymi, z dniem 1 października 2021 roku, zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Łodzi trwa aktualizacja opisów procedur w Bazie Wiedzy. więcej...

Narodowy Spis Powszechny - ostatnie godziny na spis!

29.09.2021

30 września to ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego. Dla osób, które nie mogą spisać się samodzielnie przygotowaliśmy specjalne punkty spisowe czynne aż do północy. Przypominamy, że udział w badaniu jest obowiązkowy, a za odmowę udziału może zostać nałożona kara grzywny (5 tys. zł). więcej...

Abonament parkingowy

13.09.2021

Cofnięta została możliwość składania wniosków o wydanie/sprzedaż abonamentów parkingowych drogą mailową, za pośrednictwem platformy ePUAP bądź osobiście w kancelarii CUW. więcej...

Dowód osobisty

27.07.2021

Wyłączenie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet więcej...

Komunikacja miejska - wydawanie biletu specjalnego

22.07.2021

Likwidacja stanowiska do wydawania biletu specjalnego więcej...

Nowe formularze elektroniczne

12.07.2021

W Bazie Wiedzy zostały udostępnione kolejne formularze elektroniczne. więcej...

Narodowy Spis Powszechny

12.07.2021

W Łodzi, dla osób które chcą dokonać samospisu, a aktualnie nie mają dostępu do Internetu lub komputera uruchomiono specjalne miejsca spisowe. więcej...

Telefon zaufania

08.07.2021

Zmianie uległa forma funkcjonowania Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. więcej...

Nowa procedura w Bazie Wiedzy

01.07.2021

W Bazie Wiedzy została udostępniona nowa procedura więcej...

Nieodpłatna pomoc prawna

01.07.2021

Z dniem 5 lipca 2021 r. nastąpią zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. więcej...

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;