Zgłoszenia interwencyjne

11.05.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym została przywrócona możliwość dodawania załączników do zgłoszeń przekazywanych za pośrednictwem formularza WWW.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;