Abonament parkingowy

13.09.2021

Cofnięta została możliwość składania wniosków o wydanie/sprzedaż abonamentów parkingowych drogą mailową, za pośrednictwem platformy ePUAP bądź osobiście w kancelarii CUW. Abonamenty parkingowe wydawane/sprzedawane są tylko przez pracowników Punktu Obsługi przy ul. Piotrkowskiej 175 (parter, wejście z ulicy).

Szczegółowe informacje dotyczące wydawania/sprzedawania abonamentów są dostępne w opisach procedur:

Wydanie abonamentu parkingowego dla mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania

Wydanie abonamentu parkingowego dla osoby niepełnosprawnej

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;