Narodowy Spis Powszechny - ostatnie godziny na spis!

29.09.2021

Spisać można się:

  • przez Internet na stronie: spis.gov.pl.
  • na infolinii pod numerem: 22 279-99-99
  • w Urzędzie Miasta Łodzi w punktach spisowych przy ul. Piotrkowskiej 113, Piotrkowskiej 110, Zachodniej 47 oraz Piłsudskiego 100
  • na Górniaku w punkcie spisowym (wejście od ul. Piotrkowskiej).

W czwartek 30 września br. wydłużamy godziny pracy w 2 punktach – spisać będzie się można w:

  • Łódzkim Centrum Kontaktów z Mieszkańcami, Pasaż Schillera Piotrkowska 110, w godzinach 8-24
  • Urząd Miasta Łodzi, Zachodnia 47, w godzinach 8-24

Więcej informacji na stronie: https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/narodowy-spis-powszechny-2021/

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;