Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta Łodzi

30.09.2021

Z dniem 1 października 2021 r. zmienia się struktura organizacyjna Urzędu Miasta Łodzi. Z połączenia dwóch komórek organizacyjnych: Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów oraz Wydziału Spraw Obywatelskich powstaje nowa komórka - Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, która przejmuje zadania realizowane dotychczas przez rozwiązane komórki.

Dodatkowo, w przypadku spraw realizowanych dotychczas przez Wydział Spraw Obywatelskich, zmianie ulega miejsce ich załatwiania.

W związku z wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi trwają prace związane z aktualizacją wszystkich opisów procedur realizowanych przez rozwiązane komórki. Przepraszamy za niedogodności.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;