Zmiana kont bankowych

01.12.2021

Z uwagi na zakończenie, z dniem 31 grudnia 2021 r., umowy z Getin Noble Bank punkty bankowe oraz kasy automatyczne znajdujące się w siedzibach Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostkach organizacyjnych będą dostępne jedynie do 30 grudnia 2021 r.  

W dniu 31 grudnia 2021 r.Getin Noble Bank będzie przeprowadzał inwentaryzację, dlatego też z Oddziałów Getin Noble Banku na terenie miasta będzie można skorzystać do godziny 13.00.

Od 1 stycznia 2022 roku obsługę bankową Urzedu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych przejmie Bank Pekao S.A. w związku z tym od tego dnia zmienią się numery wszystkich kont bankowych.

Informacje o nowych numerach kont bankowych jest zamieszczana w opisach procedur udostępnionych w Bazie Wiedzy oraz udostepniona na stronie uml.lodz.pl

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;