INFORMACJE

Abonament parkingowy

13.09.2021

Cofnięta została możliwość składania wniosków o wydanie/sprzedaż abonamentów parkingowych drogą mailową, za pośrednictwem platformy ePUAP bądź osobiście w kancelarii CUW. więcej ...

Dowód osobisty

27.07.2021

Wyłączenie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet więcej ...

Komunikacja miejska - wydawanie biletu specjalnego

22.07.2021

Likwidacja stanowiska do wydawania biletu specjalnego więcej ...