Kontakt

Formy kontaktu

Telefon

Numer: +48 (42) 638-44-44
Godziny pracy Call Center: w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 8.00 do 16.00; we wtorki od godz. 8.00 do godz. 17.00.

Faks

Numer: +48 (42) 272-60-01

Poczta elektroniczna

E-mail: lckm@uml.lodz.pl
Maksymalny rozmiar wiadomości wraz z załącznikami możliwy do doręczenia wynosi 20 MB.

Formularz WWW

Formularz jest dostępny na stronie https://lckm.uml.lodz.pl/Issue/New.

Za pomocą portalu można przesyłać zgłoszenia interwencyjne (informacje o zdarzeniach wymagających podjęcia działań przez służby miejskie z wyłączeniem zgłoszeń dotyczących zagrożeń zdrowia i życia). Za pomocą portalu nie można inicjować spraw (w rozumieniu KPA).

Formularz ePUAP

ESP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Łodzi

Do złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem platformy ePUAP, to 5MB.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Łodzi na platformie ePUAP: /s551nj3qkq/SkrytkaESP.

Katalog formularzy elektronicznych udostępnionych przez Urząd Miasta Łodzi na platformie ePUAP dostępny jest pod adresem: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/formularze-elektroniczne/.

Kontakt osobisty

Sala operacyjna Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami - ul. Piotrkowska 110 (wejście od pasażu Schillera).
Godziny pracy: w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 8.00 do 16.00; we wtorki od godz. 8.00 do godz. 17.00.

Punkty informacyjno-kancelaryjne Urzędu Miasta Łodzi:

Punkty kancelaryjne Urzędu Miasta Łodzi:

Godziny pracy punktów informacyjno-kancelaryjnych i punktów kancelaryjnych: w poniedziałki, środy, czwartki, piątki od godz. 8.00 do godz. 16.00; we wtorki od godz. 8.00 do godz. 17.00.

Wykaz spraw załatwianych w sali obsługi, w punktach informacyjno-kancelaryjnych jest dostępny na stronie https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/obsluga-informacyjno-kancelaryjna-uml/.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;