Informacje

O projekcie

30 kwietnia 2013 r. Urząd Miasta Łodzi zakończył realizację projektu o numerze WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 pn. „Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu wyniosła 6 710 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania:

5 019 596,07 PLN, wkład własny: 1 690 403,93 PLN. 

Głównym celem projektu  było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych. Zrealizowanie przedsięwzięcia umożliwiło jego odbiorcom uzyskanie powszechnego i łatwego dostępu do źródła informacji przez całą dobę z dowolnego miejsca, bez konieczności osobistego stawienia się w urzędzie.

Dzięki udostępnionym usługom mieszkańcy mogą uzyskać informacje o sposobie załatwienia sprawy, pobrać odpowiednie formularze, zgłosić interwencję dotyczącą usług świadczonych przez Urząd Miasta Łodzi i wybrane miejskie jednostki organizacyjne (z wyłączeniem interwencji dotyczących zagrożenia zdrowia i życia).

„Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” było przedsięwzięciem nowatorskim w skali kraju. Tego typu kompleksowego systemu nie posiadał wówczas żaden z samorządów.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;