Weryfikacja pracy geodezyjnej

Skrócony opis procedury

Geodeta-Wykonawca prac geodezyjnych po wykonaniu zgłoszonych prac składa do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne, zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac, dołączając wyniki prac geodezyjnych w postaci operatu technicznego, pliku wymiany danych oraz dokumentów przeznaczonych dla Zamawiającego.

Najważniejsze etapy realizacji procedury

 • Krok 1

  Złóż wniosek i załączniki

  elektronicznie lub mailem

 • Krok 2

  Czekaj na wynik weryfikacji

 • Krok 3

  Odbierz protokół weryfikacji

  z informacją o wyniku weryfikacji

 • Krok 4

  Przygotuj dokumenty dla Zamawiającego

  w przypadku uzyskania pozytywnego protokołu weryfikacji

 • Krok 5

  Ustosunkuj się do wykazu uchybień

  w przypadku uzyskania negatywnego protokołu weryfikacji

 • Krok 6

  Odbierz decyzję

  dla prac z negatywnym protokołem, dla których nie usuniesz usterek

Przydatne informacje

 • wniosek dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej 
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat

Szczegółowy opis procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie Zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac wraz z operatem i plikiem wymiany danych
 2. Przekazanie kompletu dokumentów do Łódzkiego Ośrodka Geodezji (ŁOG)
 3. Oczekiwanie na wynik weryfikacji
 4. Pobranie protokołu weryfikacji z informacją o wyniku weryfikacji
 5. Złożenie w ŁOG dokumentów dla Zamawiającego do opatrzenia klauzulami po uzyskaniu pozytywnego protokołu weryfikacji 
 6. Usunięcie usterek i ponowne złożenie Zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac wraz z załącznikami po uzyskaniu negatywnego protokołu weryfikacji i uznaniu jego zasadności
 7. Złożenie do ŁOG pisemnego opisu stanowiska po uzyskaniu negatywnego protokołu weryfikacji i nie uznaniu jego zasadności
 8. Oczekiwanie na zajęcie stanowiska Organu
 9. Pobranie pozytywnego wyniku weryfikacji lub decyzji o odmowie przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Informacje uzupełniające

Termin i miejsce załatwienia sprawy

Termin realizacji

 • prace geodezyjne o obszarze do 1ha weryfikowane są nie później niż w terminie 7 dni roboczych
 • prace geodezyjne o obszarze 1ha-10ha weryfikowane są nie później niż w terminie 10 dni roboczych
 • prace geodezyjne o obszarze powyżej 10ha weryfikowane są nie później niż w terminie 20 dni roboczych

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Aktualizacji i Kontroli Technicznej
ul. Traugutta 21/23
90-113 Łódź
Biuro podawcze - parter
Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 272-68-86

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • pocztą elektroniczną: e-mail pliki [at] log.lodz.pl (pliki[at]log[dot]lodz[dot]pl)
 • elektronicznie: 
  • Portal Geodety (i.Kerg)
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac wraz z operatem technicznym i plikiem wymiany danych należy złożyć przed terminem określonym w zgłoszeniu pracy geodezyjnej jako przewidywany termin zakończenia prac.

Wymagane dokumenty

 • Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
  • W przypadku korzystania z Portalu Geodety (i.Kerg) obowiązuje formularz elektroniczny do którego należy dołączyć:
   • operat techniczny zgodny z § 35 i § 36 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. u. z 2022r. poz. 1670 t.j.)
   • plik wymiany danych.
  • W przypadku korzystania z platformy elektronicznej (ePUAP) lub wysyłki na adres e-mail pliki [at] log.lodz.pl (pliki[at]log[dot]lodz[dot]pl) należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty:
   • zawiadomienie
   • operat
   • pliki
druk do pobrania [399.19 KB, .PDF] Pobierz druk do pobrania

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023r. poz. 1752, 1615,1688, 1762.) 
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. u. z 2022r. poz. 1670 t.j.)
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

Tryb odwoławczy

W przypadku otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac geodezyjnych można złożyć odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.