WITAJ NA STRONIE
ŁÓDZKIEGO CENTRUM
KONTAKTU
Z MIESZKAŃCAMI

Portal zapewnia:

  • dostęp do Bazy Wiedzy

  • informacje o możliwych formach kontaktu z Urzędem Miasta Łodzi

  • możliwość zgłaszania interwencji

BAZA WIEDZY
ŁÓDZKIEGO CENTRUM
KONTAKTU
Z MIESZKAŃCAMI

Znajdziesz tu:

  • opisy procedur realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi oraz dziesięć miejskich jednostek organizacyjnych

  • wzory dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy

 

INFORMACJE

Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta Łodzi

30.09.2021

W związku z wprowadzonymi, z dniem 1 października 2021 roku, zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Łodzi trwa aktualizacja opisów procedur w Bazie Wiedzy. więcej ...

Narodowy Spis Powszechny - ostatnie godziny na spis!

29.09.2021

30 września to ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego. Dla osób, które nie mogą spisać się samodzielnie przygotowaliśmy specjalne punkty spisowe czynne aż do północy. Przypominamy, że udział w badaniu jest obowiązkowy, a za odmowę udziału może zostać nałożona kara grzywny (5 tys. zł). więcej ...

Abonament parkingowy

13.09.2021

Cofnięta została możliwość składania wniosków o wydanie/sprzedaż abonamentów parkingowych drogą mailową, za pośrednictwem platformy ePUAP bądź osobiście w kancelarii CUW. więcej ...
Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;