WITAJ NA STRONIE
ŁÓDZKIEGO CENTRUM
KONTAKTU
Z MIESZKAŃCAMI

Portal zapewnia:

  • dostęp do Bazy Wiedzy

  • informacje o możliwych formach kontaktu z Urzędem Miasta Łodzi

  • możliwość zgłaszania interwencji

BAZA WIEDZY
ŁÓDZKIEGO CENTRUM
KONTAKTU
Z MIESZKAŃCAMI

Znajdziesz tu:

  • opisy procedur realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi oraz dziesięć miejskich jednostek organizacyjnych

  • wzory dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy

 

INFORMACJE

Nabór do klas I publicznych szkół podstawowych

06.05.2021

Rozpoczęła się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 więcej ...

Problemy techniczne

20.04.2021

Uprzejmie informujemy, że w związku z występującymi problemami technicznymi funkcjonalność dodawania załączników do zgłoszeń interwencyjnych jest czasowo niedostępna.  więcej ...

Zmiana wzorów dokumentów

16.04.2021

Zmianie uległy dokumenty niezbędne do wyrobienia Łódzkiej Karty Dużej Rodziny więcej ...
Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;