WITAJ NA STRONIE
ŁÓDZKIEGO CENTRUM
KONTAKTU
Z MIESZKAŃCAMI

Portal zapewnia:

  • dostęp do Bazy Wiedzy

  • informacje o możliwych formach kontaktu z Urzędem Miasta Łodzi

  • możliwość zgłaszania interwencji

BAZA WIEDZY
ŁÓDZKIEGO CENTRUM
KONTAKTU
Z MIESZKAŃCAMI

Znajdziesz tu:

  • opisy procedur realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi oraz dziesięć miejskich jednostek organizacyjnych

  • wzory dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy

 
Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;