Baza Wiedzy

Znajdziesz tu opisy procedur realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi oraz dziesięć miejskich jednostek organizacyjnych, a także wzory dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy.

Zgłoś interwencję

Za pomocą portalu można przesyłać zgłoszenia interwencyjne (informacje o zdarzeniach wymagających podjęcia działań przez służby miejskie z wyłączeniem zgłoszeń dotyczących zagrożeń zdrowia i życia).

Umawianie wizyt

Urząd Miasta Łodzi udostępnia aplikację internetową umożliwiającą zarezerwowanie wizyty w Urzędzie w celu załatwienia sprawy.

Dla mieszkańców

 • kosiarka na trawie ze znaczkiem informacji

  Przedłużenie zakazu koszenia trawników

  W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi zakaz koszenia trawników zostaje przedłużony do dnia 21 lipca 2024 roku.
 • kosiarka

  Zakaz koszenia trawników

  W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi wprowadza się zakaz koszenia trawników do dnia 16 lipca 2024 roku.
 • syrena

  Zmiany w Bazie Wiedzy

  W Bazie Wiedzy została udostępniona nowa procedura Biura ds. Mieszkalnictwa: Rozpatrywanie skarg i wniosków na działalność Zarządu Lokali Miejskich i Biura ds. Mieszkalnictwa Jednocześnie informujemy, że z uwagi na zmiany organizacyjne w…
 • Wypełnianie dokumentu przy pomocy komputera

  Zmiana adresu formularza do zgłaszania interwencji

  W dniu 27 czerwca 2024 r. zmianie uległ adres formularza do wysyłania zgłoszeń interwencyjnych (informacji o zdarzeniach wymagających podjęcia działań przez służby miejskie). W chwili obecnej mieszkańcy mogą zgłaszać interwencje z wykorzystaniem…
 • syrena

  Nowe procedury w Bazie Wiedzy

  W Bazie Wiedzy zostały udostępnione nowe procedury Łódzkiego Ośrodka Geodezji: Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych Weryfikacja pracy geodezyjnej Udostępnianie zbiorów danych baz danych lub innych materiałów oraz nowa procedura Biura Architekta Miasta…
 • kosiarka na trawie ze znaczkiem informacji

  Zakaz koszenia trawników

  W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi wprowadza się zakaz koszenia trawników do dnia 27 maja 2024 roku.