Zgłoś interwencję

NOWE ZGŁOSZENIE

Uwaga: Za pomocą formularza można przesyłać zgłoszenia interwencyjne (informacje o zdarzeniach wymagających podjęcia działań przez służby miejskie). W ramach przesyłanych zgłoszeń nie jest konieczne podawanie danych osobowych. Formularz nie służy do przesyłania zgłoszeń dotyczących zagrożeń zdrowia i życia, a także do wnoszenia pism w formie dokumentu elektronicznego, np. podań, skarg i wniosków, petycji (pkt 4 Regulaminu portalu).

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Dodaj załączniki
Maksymalna liczba załączników: 2. Maksymalny rozmiar pojedynczego załącznika: 4MB. Dopuszczalne typy plików: gif, jpeg, jpg, png, tiff.
Maksymalna liczba plików: 2.
Limit 4 MB.
Dozwolone rozszerzenia: gif, jpeg, jpg, png, tiff.

Jeśli chcesz otrzymać odpowiedź dotyczącą zgłoszenia, podaj swój adres poczty elektronicznej.

  • Otrzymanie odpowiedzi jest możliwe po wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych pisząc na adres lckm [at] uml.lodz.pl.
  • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi dostępna jest tutaj (PDF, 108.2 KB).
  • Regulamin portalu dostępny jest tutaj.

* Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – adresu poczty elektronicznej oraz danych podanych w zgłoszeniu, przez Prezydenta Miasta Łodzi jako administratora danych, w celu obsługi mojego zgłoszenia, w tym przekazywania zgłoszenia do miejskich jednostek organizacyjnych lub innych służb właściwych do realizacji zgłoszonego problemu oraz przekazania odpowiedzi.

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Kod weryfikacyjny
Rozwiąż poniższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.