Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Skrócony opis procedury

Na organizowanych przez starostę naradach koordynacyjnych koordynuje się sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta.

Najważniejsze etapy realizacji procedury

 • Krok 1

  Złóż wniosek

  elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

 • Krok 2

  Czekaj na dokument obliczenia opłaty

  udostępniony w portalu i.Projektant, ePUAP lub na e-mail

 • Krok 3

  Wnieś opłatę

  płatność przelewem lub w kasie ŁOG gotówką, kartą lub BLIKiem

 • Krok 4

  Czekaj na wyznaczenie terminu narady

  informacja w portalu i.Projektant, ePUAP lub na e-mail

 • Krok 5

  Zapoznaj się z wynikiem narady

  odpis z protokołu narady udostępniany jest w dniu zakończenia narady

 • Krok 6

  Odbierz dokumentację projektową

  elektronicznie, pocztą lub w urzędzie po telefonicznym uzgodnieniu terminu

Przydatne informacje

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • złożenie wniosku nie wymaga umówienia się na wizytę
 • odbiór dokumentacji w urzędzie wymaga umówienia się na wizytę

Szczegółowy opis procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie przez inwestora lub projektanta wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z propozycją tego usytuowania przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta jest możliwe:
  • w postaci papierowej:
   • osobiście - biuro podawcze, parter budynku, wejście A
   • wysyłka pocztą na adres – Łódzki Ośrodek Geodezji, Dział Koordynacji i Obsługi Technicznej ZUDP, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
  • w postaci elektronicznej:
   • po zalogowaniu się do usługi portal i.Projektant - wymaga podpisania umowy
   • przez  e-PUAP (wysłać wniosek wraz z dokumentacją projektową)
 2. Przyjęcie wniosku i dokumentacji projektowej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz wstępna weryfikacja wniosku pod względem kompletności złożonych dokumentów. (np.: ewentualnych pełnomocnictw inwestora).
 3. Rejestracja wniosku, przekazanie wnioskodawcy dokumentu obliczenia opłaty do uiszczenia opłaty za czynność koordynacji (wniesienie opłaty warunkuje możliwość wyznaczenia terminu narady koordynacyjnej).
 4. Wyznaczenie terminu narady koordynacyjnej, zawiadomienie o tym wnioskodawców, podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu oraz pozostałych uczestników narady koordynacyjnej. 
 5. Udostępnienie dokumentacji projektowej na naradę koordynacyjną przeprowadzaną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (portal i.Narady).
 6. Zaopiniowanie dokumentacji na naradzie koordynacyjnej przez uczestników narady. Zapoznanie się z poszczególnymi etapami złożonego wniosku oraz uwagami wnoszonymi przez uczestników narady w trakcie jej trwania jest udostępnione: 
  1. po zalogowaniu się do usługi portal i.Projektant 
  2. na stronie internetowej
 7. Utworzenie odpisów protokołów z narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i udostępnienie ich wnioskodawcom.
 8. Umieszczenie adnotacji na dokumentacji projektowej, która była przedmiotem narady koordynacyjnej.
 9. Przygotowanie dokumentacji projektowej do wydania.
 10. Aktualizacja powiatowej bazy GESUT na podstawie dokumentów będących wynikiem narad koordynacyjnych.
 11. Zamknięcie czynności technicznych związanych z obsługą wniosku.
 12. Odbiór osobisty lub kurierem dokumentacji w wersji papierowej odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu telefonicznie pod nr: +48 (42) 272-68-66

Termin i miejsce załatwienia sprawy

Termin realizacji

Termin narady koordynacyjnej starosta wyznacza na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z propozycją tego usytuowania przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta .

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Koordynacji i Obsługi Technicznej ZUDP
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
pok. 411, IV piętro

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Wydawanie wnioskodawcy dokumentacji projektowej która była przedmiotem narady koordynacyjnej – po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie: tel. 42-272-68-66 (dotyczy wersji papierowych).

Opłaty

Rodzaj opłatyWysokość opłaty
opłata skarbowa za pełnomocnictwo17 zł
opłata za stronę odpisu5 zł
opłata za koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (pobierana przed czynnością koordynacji) nalicza się zgodnie z Tabelą nr 16, stanowiącą Załącznik do ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.)

 

Opłaty można dokonywać:

 • poprzez przelew na konto bankowe nr:
  Bank Pekao S.A. 58 1240 1037 1111 0011 0911 3062
 • w kasie Łódzkiego Ośrodka Geodezji 
  kasa czynna w godzinach:
  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.30,
  • wtorek: 9.00–16.30
   w ostatnim dniu miesiąca:
  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek:  8.00-14.30,
  • wtorek: 9. 00-15.30.

Płatności można dokonywać gotówką, kartą lub BLIKiem

 • Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać:
  poprzez przelew na konto bankowe nr:
  Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073
  Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
  ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź         
  (tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Łódzki Ośrodek Geodezji
   Dział Koordynacji i Obsługi Technicznej ZUDP
   ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Traugutta 21/23
   biuro podawcze, parter budynku, wejście A
 • elektronicznie:
  • i.Projektant
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Brak

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  W przypadku korzystania z platformy elektronicznej (ePUAP) należy załączyć wymagany wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z wymaganą dokumentacją.
  W przypadku korzystania z Portalu Projektanta (i.Projektant) obowiązuje formularz elektroniczny (i.Projektant).
druk do pobrania [606.63 KB, .PDF] Pobierz druk do pobrania

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 7d i art. 28b Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizatorzy

Jednostka
Łódzki Ośrodek Geodezji
Komórka
Dział Koordynacji i Obsługi Technicznej ZUDP