Nadanie numeru porządkowego dla budynku

Skrócony opis procedury

Wniosek składa osoba chcąca uzyskać nadanie numeru porządkowego (adresu) dla budynku.

Najważniejsze etapy realizacji procedury

 • Krok 1

  Złóż wniosek i załączniki

  elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

 • Krok 2

  Czekaj na zawiadomienie

 • Krok 3

  Odbierz zawiadomienie

  elektronicznie, pocztą lub w urzędzie po telefonicznym uzgodnieniu terminu

Przydatne informacje

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • złożenie wniosku nie wymaga umówienia się na wizytę
 • odbiór zawiadomienia w urzędzie wymaga umówienia się na wizytę
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa
 • zawiadomienie może mieć formę elektroniczną

Szczegółowy opis procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wszczęcie postępowania na wniosek.
  Wniosek składa się elektronicznie, w Biurze podawczym Łódzkiego Ośrodka Geodezji lub korespondencyjnie.
 2. Analiza wniosku pod względem formalnym (ewentualne wezwanie do usunięcia braków).
 3. Analiza posiadanych danych, w razie potrzeby wywiad w terenie.
 4. Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego.

Termin i miejsce załatwienia sprawy

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Geodezji
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Biuro podawcze – parter
pok.: 912, 913, 915 - IX piętro

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 272-68-92, +48 (42) 272-68-90, +48 (42) 272-68-95

Opłaty

Rodzaj opłatyWysokość opłaty
Pełnomocnictwo (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu oraz pełnomocnictwa poświadczone notarialnie)17 zł

 

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

 

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Łódzki Ośrodek Geodezji
   ul. Traugutta 21/23
   91-113 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Traugutta 21/23
   drugie wejście, parter
 • elektronicznie:
  • biznes.gov.pl
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
druk do pobrania [266.17 KB, .PDF] Pobierz druk do pobrania
 • W przypadku budynków w trakcie budowy bądź prognozowanych do wybudowania – wniosek i załączniki: pozwolenie na budowę lub warunki zabudowy oraz mapa z wrysowanym usytuowaniem budynku na działce.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775)
 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm)
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r., w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1368)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy

Jednostka
Łódzki Ośrodek Geodezji
Komórka
Dział Geodezji