Udostępnianie kopii mapy ewidencyjnej

Skrócony opis procedury

Mapa ewidencyjna udostępniana jest w szczególności: do wyceny nieruchomości, do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do kredytu hipotecznego, do notariusza i dla dowolnych potrzeb. Ubiegać się o nią może każdy, nie wymaga pełnomocnictwa. Opłatę za mapę ewidencyjną określa załącznik do ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Opłata uzależniona jest od wielkości obszaru, postaci, formatu i celu na jaki jest udostępniana.

Najważniejsze etapy realizacji procedury

 • Krok 1

  Złóż wniosek P i P1

  elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

 • Krok 2

  Wnieś opłatę

  podstawą do opłaty jest wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty

 • Krok 3

  Sprawdź stan zamówienia

  możliwość sprawdzenia stanu zamówienia na stronie

 • Krok 4

  Odbierz mapę

  elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

Przydatne informacje

 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • możliwość złożenia wniosku online
 • oprócz wniosku nie trzeba składać innych dokumentów
 • opłatę można wnieść gotówką, przelewem, kartą, BLIKiem
 • udostępnienie mapy ewidencyjnej możliwe w postaci elektronicznej (wektorowej, rastrowej)

Szczegółowy opis procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Należy złożyć wniosek o udostępnienie kopii mapy ewidencyjnej - formularz P i P1.
  Wniosek może złożyć każdy, nie wymaga pełnomocnictwa:
 2. Pracownik załatwiający sprawę sprawdza wniosek pod względem formalnym (ewentualnie wzywa do usunięcia braków).
 3. Jeśli wniosek został wypełniony poprawnie zostaje wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty.
 4. Przygotowanie zamówionej przez wnioskodawcę mapy następuje po uiszczeniu opłaty.
  • Brak wniesienia opłaty w terminie określonym w Dokumencie Obliczenia Opłaty skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
 5. Realizacja wniosku uzależniona jest od wielkości obszaru, postaci i formatu wydawanych danych, licząc od daty uiszczenia zapłaty może wynosić do 4 dni roboczych.  
  • Istnieje możliwość załatwienia sprawy od ręki w przypadku udostępnienia mapy ewidencyjnej, której przygotowanie nie wymaga dodatkowego nakładu pracy.
 6. Odbiór mapy następuje:
  • w sposób osobisty
  • wysyłka za odpłatnością pod wskazany adres
  • w przypadku mapy ewidencyjnej w postaci elektronicznej udostępnienie odbywa się za pośrednictwem Portalu Interesanta (i.Wniosek) platformy elektronicznej ePUAP lub wysyłka  na wskazany adres e-mail.

Informacje uzupełniające

 • Mapa ewidencyjna może być udostępniona w postaci wektorowej, rastrowej lub drukowanej. Format mapy drukowanej zależy od obszaru objętego wnioskiem.
 • Jednostką rozliczeniową mapy wektorowej, rastrowej jest ha.

Termin i miejsce załatwienia sprawy

Termin realizacji

Brak regulacji ustawowej w tym zakresie

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Zasobu i Obsługi Prac Geodezyjnych
Zespół Sprzedaży Danych z PZGiK
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Sali Obsługi Klienta i Biuro podawcze – parter

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Opłata za udostępnioną mapę pobierana jest na podstawie Załącznika (Tabela 10) do ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.) uzależniona jest od stawki podstawowej oraz jednostek rozliczeniowych, wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia.

Opłaty można dokonywać:

 • online za pośrednictwem Portalu Interesanta (i.Wniosek)
 • poprzez przelew na konto bankowe nr:

  Bank Pekao S.A 58 1240 1037 1111 0011 0911 3062

 • w kasie Łódzkiego Ośrodka Geodezji - gotówką, kartą lub BLIKiem

  kasa czynna w godzinach:

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.30 
  • wtorek: 9.00–16.30

   w ostatnim dniu miesiąca:

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00-14.30
  • wtorek: 9.00-15.30

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Łódzki Ośrodek Geodezji
   ul. Traugutta 21/23
   90-113 Łódź
 • Osobiście
  • ul. Traugutta 21/23, Sala Obsługi Klienta i Biuro podawcze – parter
 • Elektronicznie
  • ePUAP
  • Portal Interesanta (i.Wniosek)

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Formularz P
druk do pobrania [341.28 KB, .PDF] Pobierz druk do pobrania
 • Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej – Formularz P1
druk do pobrania [198.65 KB, .PDF] Pobierz druk do pobrania

W przypadku korzystania z platformy elektronicznej (ePUAP) należy załączyć wymagane formularze P, P1.
W przypadku korzystania z Portalu Interesanta (i.Wniosek) obowiązuje formularz elektroniczny (i.Wniosek).

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz.1752 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.1322 ze zm.)

Tryb odwoławczy

art. 40f ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 1752 ze zm.)

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Warunki wykorzystania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego określa licencja wydana na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.1322 ze zm.)

Realizatorzy

Jednostka
Łódzki Ośrodek Geodezji
Komórka
Dział Zasobu i Obsługi Prac Geodezyjnych