Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych

Skrócony opis procedury

Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne przed ich rozpoczęciem. Zgłoszenie prac geodezyjnych, zwane dalej „zgłoszeniem prac”, może nastąpić po ich rozpoczęciu, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tych prac. Opłatę za materiały zasobu udostępnione do zgłoszonej pracy geodezyjnej określa załącznik do ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
Opłata uzależniona jest od wielkości obszaru zgłoszonej pracy geodezyjnej.

Najważniejsze etapy realizacji procedury

 • Krok 1

  Złóż zgłoszenie pracy geodezyjnej

  elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

 • Krok 2

  Wnieś opłatę

  podstawą do opłaty jest wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty

 • Krok 3

  Sprawdź stan zamówienia

  możliwość sprawdzenia stanu zamówienia na stronie

 • Krok 4

  Odbierz przygotowane materiały

  elektronicznie lub w urzędzie

Przydatne informacje

 • możliwość złożenia zgłoszenia online
 • możliwość przesłania zgłoszenia pocztą
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się,  
 • opłatę można wnieść online, przelewem, kartą, BLIKiem lub gotówką
 • udostępnienie materiałów  możliwe w postaci elektronicznej (pliki giv, gml, dxf, pdf, jpg) lub postaci drukowanej do odbioru osobistego

Szczegółowy opis procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Należy złożyć zgłoszenie pracy geodezyjnej:
 2. Pracownik załatwiający sprawę sprawdza zgłoszenie pod względem formalnym (ewentualnie wzywa do usunięcia braków).
 3. Jeśli zgłoszenie zostało wypełnione poprawnie zostaje wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty.
 4. Przygotowanie niezbędnych materiałów do wykonania zgłoszonej pracy następuje po uiszczeniu opłaty. 
  • Brak wniesienia opłaty w terminie określonym w Dokumencie Obliczenia Opłaty skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
 5. Realizacja zgłoszenia uzależniona jest od sposobu zgłoszenia pracy geodezyjnej, wielkości obszaru, postaci i formatu wydawanych danych, licząc od daty uiszczenia zapłaty może wynosić do 5 dni roboczych dla zgłoszeń składanych tradycyjnie, do kilku minut dla zgłoszeń składanych online za pośrednictwem Portalu Geodety (i.Kerg).
 6. Odbiór materiałów niezbędnych do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej następuje:
  • w przypadku materiałów pzgik w postaci elektronicznej udostępnienie odbywa się za pośrednictwem Portalu Geodety (i.Kerg) lub wysyłka na wskazany adres e-mail
  • w sposób osobisty

Informacje uzupełniające

 • Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego lub mierniczego górniczego.
 • Materiały zasobu udostępniane są w ramach opłaty ryczałtowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Na prośbę wykonawcy prac geodezyjnych złożoną wraz ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem materiały zasobu możliwe do udostępnienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą zostać udostępnione w formie wydruku. Opłata za wydruk jest ustalana odrębnie zgodnie z właściwą tabelą opłat.

Termin i miejsce załatwienia sprawy

Termin realizacji

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty.

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Zasobu i Obsługi Prac Geodezyjnych
Sala Obsługi Klienta i Biuro podawcze – parter
Zespół przyjmowania zgłoszeń i rejestracji prac geodezyjnych 
Informacje szczegółowe - tel.: +48 (42) 272-68-11
Zespół udostępniania danych  
Informacje szczegółowe - tel.: +48 (42) 272-68-64
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy.

Opłaty

Opłata za udostępnione materiały zasobu w związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej pobierana jest na podstawie Załącznika (Tabele 16a i 16) do ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.) uzależniona jest od obszaru objętego zgłoszeniem (opłata ryczałtowa) a w przypadku materiałów drukowanych od stawki podstawowej,  jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
Opłaty można dokonywać:

 • online za pośrednictwem Portalu Geodety (i.Kerg)
 • poprzez przelew na konto bankowe nr:
  Bank Pekao S.A. 58 1240 1037 1111 0011 0911 3062
 • w kasie Łódzkiego Ośrodka Geodezji – gotówką, kartą lub BLIKiem
  kasa czynna w godzinach:

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.30 
  • wtorek: 9.00–16.30

  w ostatnim dniu miesiąca:

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00-14.30
  • wtorek: 9.00–15.30

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Łódzki Ośrodek Geodezji
   ul. Traugutta 21/23
   90-113 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Traugutta 21/23, Sala Obsługi Klienta i Biuro podawcze – parter
 • elektronicznie: 
  • ePUAP
  • Portal Geodety (i.Kerg)

Termin składania dokumentów

Zgłoszenia można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej
  W przypadku korzystania z Portalu Geodety ( i.Kerg) obowiązuje formularz elektroniczny
  W przypadku korzystania z platformy elektronicznej (ePUAP) należy załączyć wymagane zgłoszenia lub wniosek w zależności etapu sprawy i potrzeb wykonawcy.
druk do pobrania [200.99 KB, .PDF] Pobierz druk do pobrania
 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej uzupełniające
druk do pobrania [170.26 KB, .PDF] Pobierz druk do pobrania
 • Wniosek o wydanie dodatkowych materiałów do zgłoszenia prac geodezyjnych
druk do pobrania [102.77 KB, .PDF] Pobierz druk do pobrania

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 1752 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych ( Dz.U. z 2020r. poz.1316) 
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.1322 ze zm.)

Tryb odwoławczy

art. 40f ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz.1752 ze zm.)

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Materiały zasobu udostępnione w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem mogą być wykorzystywane wyłącznie do wykonywania prac geodezyjnych objętych tym zgłoszeniem lub jego uzupełnieniem.

Realizatorzy

Jednostka
Łódzki Ośrodek Geodezji
Komórka
Dział Zasobu i Obsługi Prac Geodezyjnych