Nowe zgłoszenie

Uwaga: Za pomocą portalu można przesyłać zgłoszenia interwencyjne (informacje o zdarzeniach wymagających podjęcia działań przez służby miejskie z wyłączeniem zgłoszeń dotyczących zagrożeń zdrowia i życia). W ramach przesyłanych zgłoszeń nie oczekujemy podawania żadnych danych osobowych. Do realizacji zgłoszeń nie jest niezbędna identyfikacja. Za pomocą portalu nie można inicjować spraw (w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego).
Maksymalna liczba załączników została przekroczona.
Wskazany plik jest zbyt duży. Maksymalny rozmiar załącznika to 4 MB.
Jeśli chcesz otrzymać odpowiedź dotyczącą zgłoszenia, podaj swój adres poczty elektronicznej.
* - pole wymagane
Anuluj

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;