FAQ


Co to jest Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami?

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami to miejsce bezpośredniej obsługi mieszkańców zlokalizowane w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 110, czynne w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 9.00 do godz. 16.00; we wtorki od godz. 9.00 do godz. 17.00.

Co można załatwić w sali obsługi Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami?

W sali obsługi można:

​Co można załatwić dzwoniąc do Call Center Urzędu Miasta Łodzi?

W Call Center można uzyskać informację o sposobie realizowania procedur przez Urząd Miasta Łodzi i miejskie jednostki organizacyjne Urzędu, które zostały włączone do obsługi informacyjnej, a także zgłosić interwencję.

Czy możliwe jest zgłoszenie problemu bez przychodzenia do sali obsługi?

Tak. Interwencję można zgłosić:

Co to jest Baza Wiedzy?

Baza Wiedzy to podstawowy dział portalu Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami. Zawiera zbiór opisów procedur realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi i wybrane miejskie jednostki organizacyjne.

Jakie miejskie jednostki organizacyjne są włączone do Bazy Wiedzy?

W Bazie Wiedzy są udostępnione opisy procedur realizowane przez następujące miejskie jednostki organizacyjne:

  1. Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
  2. Łódzki Ośrodek Geodezji,
  3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi,
  4. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi,
  5. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi,
  6. Schronisko dla Zwierząt w Łodzi,
  7. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi,
  8. Zarząd Gospodarowania Odpadami w Łodzi,
  9. Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi,
  10. Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi.

​Jak wyszukać opis procedury?

Opis procedury można odnaleźć wpisując w pole „Przeszukaj Bazę Wiedzy” wyszukiwarki umieszczonej na stronie głównej portalu lub bezpośrednio na stronie Bazy Wiedzy dowolnego słowa, które jest związane ze sprawą, którą chcesz załatwić.

Na stronie Bazy Wiedzy można także wyszukiwać procedury zawężając obszar przeszukiwania wybierając:

Jakie są zasady korzystania z portalu Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami?

Zasady korzystania z portalu określa regulamin.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;