Nieodpłatna pomoc prawna

01.07.2021

Z dniem 5 lipca 2021 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą świadczone w systemie hybrydowym – osobiście w punktach lub zdalnie

Porady będą udzielane wyłącznie osobom wcześniej umówionym telefonicznie. Umawianie wizyt pod numerem tel.: (42) 638-44-44.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;